Tarieven

Vitaliteitscheck

€ 79,-

Op basis van de gemeten weerstand wordt behandeld met elektromagnetisch veld of lichtsignaal dat resoneert met bepaalde type cellen, organen of bepaalde plekken in uw lichaam volgens principes uit de biofysica.

Emotie behandeling

€ 95,- per uur.

Behandeling vergelijkbaar met EMDR. Trauma en overtuiging door negatieve ervaringen kunnen met Raymedy hun lading verliezen en u meer levensvreugd geven.

Meet rapport

€ 30,-

Rapportage van de gemeten waarden en de daaraan gekoppelde conclusie en adviezen.

Intakeconsult acupunctuur

€ 89-

Uitgebreide anamnese, voelen van de pols en indien nodig functieonderzoek. Duur van de behandeling 75 tot 90 minuten.

Kort consult/ Kind tot 11 jr

€ 39,-

indien mogelijk word vervolgconsult uitgevoerd in half uur.
Kinderen van 6-11 jr krijgen voor korte tijd zeer dunne naaldjes. Duur van de behandeling max. 30 minuten.

Raylexbehandeling

€ 79,-

Door gebruik te maken van electromagnetisch veld of lichtsignaal kan ontspanning verkregen worden alsof u net terug bent van vakantie.

Uitgbreide scans

€ 95,-

Door middel van thermografie worden de aan het lichaam aangeboden frequenties beoordeeld. De gevonden frquenties worden vervolgens gebruikt ter behandeling.

Impedantiemeting

€ 54,-

Door acupunctuurpunten op vingers en tenen aante raken met een drukgevoelige meetpen wordt de weerstand in het meridiaansysteem gemeten. De hoeveelhied weerstand geeft indicatie van de constitutie.

Vervolgconsult

€ 74,-

Korte inventarisatie hoe het op dat moment gaat. Naar aanleiding van pols en klacht worden naaldjes geplaatst. Duur van de behandeling 45 tot 60 minuten.

Wellnessbehandeling

€ 74,-

Op basis van de gemeten weerstand wordt behandeld met elektromagnetisch veld of lichtsignaal dat resoneert met bepaalde type cellen, organen of bepaalde plekken in uw lichaam volgens principes uit de biofysica.

Ervaringen

Apollo Acupunctuur
Primair progressief MS Na jarenlange zoektocht naar een oplossing voor mijn klachten (buikklachten, pijn op de borst , hyperventilatie, dood en dood moe en slepend linkerbeen ) werd ik bij de huisarts jarenlang steeds huiswaarts gestuurd met de diagnose burn-out. Ik ben Lees verder...